POZIV NA TESTIRANJE

Slika /PU_SiM/AA NOVE Ilustracije/Uprava.jpg

Vezano za Interni oglas za popunu slobodnog radnog mjesta rukovodećeg policijskog službenika/ce u Ministarstvu unutarnjih poslova, Policijskoj upravi sisačko-moslavačkoj, na radno mjesto načelnik/ca policijske postaje u Policijskoj postaji Petrinja, objavljen dana 19. lipnja 2023. godine na web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave i Ministarstva unutarnjih poslova

Povjerenstvo za odabir kandidata za slobodno radno mjesto
rukovodećeg policijskog službenika/ce – načelnik/ca policijske postaje
u Policijskoj upravi sisačko-moslavačkoj
 
  1. POLICIJSKA POSTAJA PETRINJA
 
 
objavljuje
 
POZIV NA TESTIRANJE
KANDIDATIMA/KINJAMA
 
koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz internog oglasa, objavljenog na web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave i Ministarstva unutarnjih poslova dana  19. lipnja 2023. godine, za popunu slobodnog radnog mjesta rukovodećeg policijskog službenika/ce - načelnik/ca policijske postaje u Policijskoj postaji Petrinja
 
koje će se održati dana 28. kolovoza 2023. godine s početkom u 9,00 sati u prostorijama Policijske uprave sisačko-moslavačke, Sisak,
Ulica Ante Kovačića 10.
 
Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objavljeni su na web stranici Ministarstva unutarnjih poslova https://mup.gov.hr/ istovremeno s objavom internog oglasa.
 
 
PRAVILA TESTIRANJA I RAZGOVORA (INTERVJUA)
 
Test se vrednuje bodovima od 0 do 10, a smatra se da je kandidat zadovoljio na testiranju ako je dobio najmanje 5 bodova.
 
Kandidati koji nisu pristupili testiranju ne smatraju se više kandidatima u postupku internog oglasa.
 
Povjerenstvo će s kandidatima koji su zadovoljili na testiranju održati razgovor (intervju) istog dana, odnosno 28. kolovoza 2023. godine.
 
O točnom terminu razgovora (intervjua) kandidati/kinje koji su zadovoljili na testiranju biti će osobno obaviješteni neposredno nakon testiranja.
 
Povjerenstvo kroz razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata/kinja za rad te rezultate ostvarene u njihovom dosadašnjem radu.
 
Rezultati razgovora (intervjua) vrednuju se bodovima od 0 do 10. Bodovi se mogu utvrditi decimalnim brojem, najviše na dvije decimale. Smatra se da je kandidat zadovoljio na intervjuu ako je dobio najmanje 5 bodova.


Stranica