Policijske postaje

Policijska postaja Sisak

Mjesto: Sisak 
Adresa: Kralja Tomislava 17
Telefon: 044/560 811
Telefaks: 044/560 855
Načelnik Policijske postaje: MIJO RAPIĆ
Kontakt-policajci Policijske postaje Sisak

Poslovi vezani za prometne prekršaje
Telefon: 044/560-896, 560-895
Faks za dostavu potvrda o uplaćenoj kazni:
044/560-855
Email za dostavu potvrda o uplaćenoj kazni
pp.sisak.uplate@mup.hr
 

U Policijskoj postaji Sisak nije ustrojen odjel upravnih poslova, već se svi poslovi izrade osobnih dokumenata (osobne iskaznice, vozačke dozvole, putne isprave i dr.) obavljaju u Sisku, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 24.

Policijska postaja Sisak na području svoje teritorijalne nadležnosti obavlja poslove temeljne, prometne i kriminalističke policije, kao i poslove nadzora zakonitosti kretanja i boravka stranaca i nezakonitih migracija.

Prostire se na ukupnoj površini od 778,65 km² te se sastoji od Općine Lekenik, površine od 231,2 km², Općine Martinska Ves, površine 124,7 km² i Grada Siska, površine od 422,75 km². Na području teritorijalne nadležnosti nastanjeno je oko 48 396 stanovnika.

Policijska postaja Sisak na zapadu graniči s gradovima Petrinja i Glina, na sjeveru sa Zagrebačkom županijom, odnosno Gradom Velika Gorica. Na istočnoj strani s gradovima Kutina i Popovača, i Općinom Lipovljani i Velika Ludina te južno s Jasenovcem, Sunjom i Donjim Kukuruzarima.

Područje Grada Siska obuhvaća naselja: Crnac, Odra, Stupno, Sela, Greda, Staro Pračno, Stara Drenčina, Vurot, Galdovo, Hrastelnica, Palanjek, Novo Selo Palanječko, Budaševo, Topolovac, Prelošćica, Bukovsko, Lukavec Posavski, Gušće, Svinjičko, Čigoč, Kratečko, Mužilovčica, Suvoj, Lonja, Komarevo, Blinjski Kut, Mađari, Čakale, Čakalska Kosa, Kljajići, Klobučak, Letovanci, Novo Selo, Novo Pračno, Staro Selo, Trnjani i Jazvenik.

Općina Lekenik obuhvaća naselja: Lekenik, Brežane Lekeničke, Cerje Letovaničko, Donji Vukojevac, Dužica, Gornji Vukojevac, Letovanić, Palanjek Pokupski, Petrovec, Pešćenica, Pokupsko Vratečko, Poljana Lekenička, Stari Brod, Stari Farkašić, Vrh Letovanički, Žažina, Šišinec i Brkiševina, u kojima je nastanjeno 6043 stanovnika.

Općina Martinska Ves obuhvaća naselja: Bok Palanječki, Strelečko, Tišina Erdedska, Žirčica, Ljubljanica, Desna Martinska Ves, Desno Trebarjevo, Desno Željezno, Jezero Posavsko, Desni Dubrovčak, Luka Lijeva, Lijevo Željezno, Lijevo Trebarjevo, Lijeva Martinska Ves, Mahovo i Setuš.

Trenutno djeluju tri Vijeća za prevenciju čiji je djelokrug rada suzbijanje kriminaliteta, poboljšanje kvalitete života i stanja javnog reda i mira na lokalnoj razini. Vijeća su osnovana na inicijativu i u suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova, u okviru pilot projekta „Policija u zajednici“ s ciljem poboljšanja i unaprjeđenja partnerskih odnosa policijskih službenika, članova Vijeća i građana.

Vijeće za prevenciju Grada Siska djeluje od  23. prosinca 2004. godine i trenutno ima 10 članova. Na području Općine Lekenik osnovano je Vijeće za prevenciju 3. prosinca 2008. godine i čine ga 9 članova, dok je Vijeće za prevenciju Općine Martinska Ves osnovano 2. siječnja 2012. godine i sastoji se od 11 članova.

S ciljem uključivanja i sudjelovanja građana u prevenciju svih oblika asocijalnih pojava u društvu postavljeni su plavi sandučići u koje građani mogu ubaciti pisma sa svojim pitanjima, pritužbama, prijedlozima i pohvalama policiji.

Sandučići se nalaze na sljedećim lokacijama:

 • "Hrvatska pošta" - Sisak, Rimska 14 (na pročelju zgradea)
 • Gradska tržnica "Kontroba" - Sisak, I. K. Sakcinskog br. 28 (glavni ulaz)
 • "Gradska knjižnica i čitaonica" - Sisak, Trg hrvatske državnosti 1 (desno od ulaza u knjižnicu)
 • "Trgovina „Agro centar“ - Lekenik, Zagrebačka br. 85 (na pročelju zgrade kod ulaza)

Policijski službenici Policijske postaje Sisak vrše nadzor nad ukupno 461,5 km razvrstanih cesta i to:
 
 • Autocesta A11 (Lekenik-Zagreb)….10,5 km
 • Državne ceste……………………….102 km
  • D-30   Vukojevac Donji - Petrovac
  • D-36   Orleković - Lonjski most
  • D-37   Novi most - Novo Praćno
  • D-224 Novo Praćno - Blinjski Kut
 
 • županijske ceste...............216 km
 • lokalne ceste.....................107 km
 
      Za dodati su još i nerazvrstane ceste (ulice u gradu i sl. )
    
Za napomenuti je da u sklopu Policijske postaje Sisak ustrojena Prometna jedinica mladeži, koja je tijekom cijele godine angažirana na nadzoru i upravljanju prometom na području Grada Siska, a čine je učenici srednjih škola i studenti. Pripadnici Prometne jedinice mladeži rade u dvije smjene, ujutro i poslijepodne, i svakodnevno na ispraćaju službe dobivaju konkretne zadatke s ciljem poboljšanja protočnosti prometa, te se svake druge godine školuje i obučava nova generacija.    

 

Policijska postaja Kutina

Mjesto: Kutina
Adresa: Kralja Petra Krešimira IV 2
Telefon: 044/ 646 111;  646 139
Faks: 044/ 646 310; 646 255
Načelnik Policijske postaje: ZORAN FERENČAK
Kontakt-policajci Policijske postaje Kutina

Uredovno vrijeme upravnih poslova:

 • sve radne dane u tjednu od 7.30 do 15.30 sati, za građanstvo od 7.30 do 15 sati
 • iznimno utorkom za građanstvo od 7.30 do 16.30 sati (za poslove prijavništva, osobne i putne isprave)
 
Telefonski brojevi:
 • 044/646 126 (upravni savjetnik)
 • 044/646 217 (prijavništvo osobne isprave, državljanstvo)
 • 044/646 253 (putovnice, stranci)
 • 044/646 238, 250 (poslovi prometa)
 • 044/646 237 (poslovi oružja)


Od lipnja 2014. godine u Popovači, Trg grofova Erdödyja otvorena je ispostava, odnosno izdvojeni odjel upravih poslova Policijske postaje Kutina, u kojem je uredovno radno vrijeme svakog četvrtka od 8 do 14 sati, gdje građani mogu obaviti sve poslove vezane za izdavanje osobnih dokumenata i dr. Telefon na koji građani mogu komunicirati u ovom izdvojenom uredu je 044/ 679 399.

   
Policijska postaja Kutina teritorijalno je nadležna na području gradova Kutine i Popovače te općine Velika Ludina, na sveukupnoj površini od 601,06 km².          

Grad Kutina ima 19 681 stanovnika (prema zadnjem popisu stanovništva iz 2021. godine) u mjesnim naseljima: Kutina, Repušnica, Husain, Batina, Ilova, Zbjegovača, Mišinka, Gojlo, Banova Jaruga, Međurić, Jamarice, Janja Lipa, Kutinska Slatina, Šartovac, Brinjani, Stupovača, Kletište, Selište, Mikleuška, Čaire, Katoličke Čaire, Kutinica, Krajiška Kutinica.

Grad Popovača ima 10 9306 stanovnika nastanjenih u mjesnim naseljima: Popovača, Gornja Gračenica, Donja Gračenica, Ciglenica, Voloder, Osekovo, Potok, Stružec, Podbrđe, Gornja Jelenska, Donja Jelenska, Moslavačka Slatina, Donja Vlahinička.

Na području općine Velika Ludina živi 2 280 stanovnika naseljenih u naseljima: Velika Ludina, Grabrov Potok, Vidrenjak, Okoli, Gornja Vlahinička, Katoličko Selišće, Ludinica, Mala Ludina, Grabričina, Kompator, Ruškovica, Mustafina Klada.           

Područjem u nadležnosti policijske postaje Kutina u dužini od 32 km prolazi autocesta A-3 (Zagreb - Lipovac), te ujedno magistralni pravac DC-45 i to u dužini od 20,70 km. Također preko područja Policijske postaje Kutina prolazi važan željeznički pravac Zagreb - Vinkovci u dužini od 40 km.           

Na inicijativu Policijske postaje Kutina osnovana su dva Vijeća za prevenciju kriminaliteta i to u gradovima Kutini i Popovači. Vijeće za prevenciju kriminaliteta u Gradu Kutini temeljem odluke Gradskog poglavarstva osnovano je 25. studenog 2008. godine, dok je Vijeće za prevenciju kriminaliteta u Gradu Popovači osnovano 9. prosinca 2008. godine sukladno odluci tada Općinskog poglavarstva. Slijedom navedenog u vremenskom razdoblju od 01. siječnja 2009. godine do 31. ožujka 2009. godine oba Vijeća održala su prve konstituirajuće sjednice.           

Na sjednicama je iskazana obostrana zainteresiranost svih članova za budućim zajedničkim radom i suradnjom, koja je do sada već rezultirala određenim konkretnim projektima temeljem kojih su razvidni sadašnji i budući oblici neposredne suradnje i partnerskih odnosa policijskih službenika Policijske postaje Kutina, članova navedenih Vijeća kao i građana Kutine i Popovače, a sve s ciljem osiguranja ljepših, sigurnijih i ugodnijih uvjeta života stanovništva grada Kutine i Popovača.           

Na kontaktnim područjima Policijske postaje Kutina se nalaze plavi tzv. sandučići povjerenja u koje građani mogu ubaciti pisma sa svojim pitanjima, pritužbama, prijedlozima policiji i sl.

U Kutini se sandučići nalaze na sljedećim lokacijama:

 • Robna kuća „Lonia“ u Kolodvorskoj ulici
 • Zgrada FINA-e
 • Hol Doma zdravlja Kutina


U Popovači se sandučić nalazi u zgradi Gradskog poglavarstva Popovače na Trgu grofova Erdödya.

Policijska postaja Petrinja


Mjesto: Petrinja
Adresa: Ivana Mažuranića 5a
Telefon: 044/560 510, 560 539
Telefaks: 044/560 500
Načelnik Policijske postaje: ROBERT RAMUŠĆAK
Kontakt-policajci Policijske postaje Petrinja

Uredovno vrijeme upravnih poslova: 

 • sve radne dane u tjednu od 7.30 do 15.30 sati, za građanstvo od 7.30 do 15 sati
 • iznimno utorkom za građanstvo od 7.30 do 16.30 sati (za poslove prijavništva, osobne i putne isprave)

Telefonski brojevi:
 • 044/560 520 (upravni savjetnik)
 • 044/560 542 (prijavništvo i osobne isprave)
 • 044/560 540 (poslovi prometa)
 • 044/560 559 (državljanstvo, stranci i poslovi oružja)     


Policijska postaja Petrinja teritorijalno je nadležna na području grada Petrinje i na 55 okolnih naselja (Slatina, Češko selo, Nova Drenčina, Moščenica, Novo Selište i okolnim selima u pravcu Grada Glina i Grada Hrvatska Kostajnica) na sveukupnoj površini od 392 km² te, prema zadnjem popisu stanovništva iz 2011. godine, broji 20 165 stanovnika, dok u užem središtu živi 13 123 stanovnika.           

Od važnijih prometnica koje prolaze ovim područjem, Policijska postaja Petrinja svojim operativnim djelovanjem obuhvaća državne ceste D-30 Petrinja – Hrvatska Kostajnica i D-37 Petrinja-Glina, 16 županijskih cesta, 28 lokalnih i 222 nerazvrstane ceste u ukupnoj dužini od 395,2 kilometra.  

U sklopu provođenja strategije „Policija u zajednici“ od 2008. godine djeluje Vijeće za komunalnu prevenciju Grada Petrinja, koje je konstituirano 29. travnja 2008. godine na inicijativu Policijske postaje Petrinja.

Odlukom od 9. svibnja 2008. godine imenovani su predsjednik - član Gradskog poglavarstva te po jedan član iz Policijske postaje Petrinja, Centra za socijalnu skrb, Zavoda za javno zdravstvo, Srednje škole Petrinja, I Osnovne škole Petrinja, Udruge za pomoć i prava žrtava kriminala Petrinja, Prekršajnog suda u Petrinji i Petrinjskog radija. Zajednički cilj i svrha osnivanja ovog Vijeća je poboljšanje stanja sigurnosti, javnog reda i odnosa u društvu na području Grada Petrinje.

Na području Policijske postaje Petrinja na tri lokacije postavljeni su plavi tzv. sandučići povjerenja u koje građani mogu ubaciti pisma sa svojim pritužbama, prijedlozima i pohvalama policiji. 

Sandučići se nalaze na tri različite lokacije, tj. objekta, i to:
- na pročelju zgrade Poglavarstva grada Petrinje u Ulici Ivana Gundulića br. 2 
- na pročelju stambene zgrade ispred trgovine u Petrinji, Ulica Vladimira Nazora br. 19   
- na pročelju Mjesnog odbora Mošćenice u Mošćenici, Ante Starčevića bb

Postaja granične policije Novska s ispostavom Jasenovac

Mjesto: Novska
Adresa: Staroselska 3
Telefon: 044/646 438
Telefaks: 044/646 457
Načelnik Policijske postaje: JURE KLIŠANIN
Kontakt-policajci Policijske postaje Novska

Uredovno vrijeme upravnih poslova: 
 • sve radne dane u tjednu od 7.30 do 15.30 sati, za građanstvo od 7.30 do 15 sati
 • iznimno utorkom za građanstvo od 7.30 do 16.30 sati (za poslove prijavništva, osobne i putne isprave)
 
Telefonski brojevi:
 • 044 /646 428 (voditelj upravnih poslova)
 • 044 /646 451 (prijavništvo i osobne iskaznice)
 • 044 /646 450 (poslovi prometa)
 • 044/ 646 448 (poslovi oružja)
 • 044/ 646 447 (državljanstvo, stranci, putovnice)
 
Postaja granične policije Novska teritorijalno je nadležna na području Grada Novske te općina Jasenovac i Lipovljani, čija je sveukupna površina 585 km². Prema službenim rezultatima popisa stanovništva od 2021. godine na području koje pokriva ova postaja prebiva 15 623 stanovnika.

Grad Novska obuhvaća mjesta: Bair, Borovac, Brestača, Brezovac, Bročice, Jazavica, Kozarice, Kričke, Lovska, Milisavci, Nova Subocka, Novi Grabovac, Novska, Paklenica, Plesmo, Popovac, Rađenovci, Rajčići, Rajić, Roždanik, Sigetac, Stara Subocka, Stari Grabovac, Voćarica
Općina Jasenovac mjesta: Drenov Bok, Jasenovac, Košutarica, Krapje, Mlaka, Puska, Tanac, Trebež, Uštica, Višnjica, a Općina Lipovljani mjesta: Kraljeva Velika, Krivaj, Lipovljani, Piljenice.

Na postajnom području Postaje granične policije Novska nalaze se Javna ustanova Park prirode Lonjsko polje i Spomen područje Jasenovac. Također postajnim područjem prolazi autocesta A-3 Zagreb - Bajakovo te željeznička pruga Zagreb- Vinkovci.

Postaja granične policije Novska nadzire državnu granicu prema Bosni i Hecegovini u dužini od 50 kilometara, od područja zvanog „Kriva rampa“ u neposrednoj blizini mjesta Tanac do područja gdje se Kanal veliki Strug ulijeva u rijeku Savu te tako obuhvaća granično područje općine Jasenovac.          

Državna granica cijelom dužinom je prirodna granica,a a proteže se rijekama Savom u dužini od 40 kilometara i rijekom Unom u dužini od 10 kilometara.

Na postajnom području nalazi se Stalni granični prijelaz za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu Jasenovac (bez fito-sanitarne i veterinarske inspekcije); telefon: 044/560 317. 

Do navedenog graničnog prijelaza moguće je doći državnom cestom D47 Dvor – Hrvatska Kostajnica – Hrvatska Dubica – Jasenovac – Novska, koja se jednim dijelom proteže duž državne granice do mjesta Jasenovac gdje se odvaja od graničnog područja i vodi prema mjestu Novska i autocesti Zagreb – Lipovac.

Policija u Novskoj konstantno kroz svoje djelatnosti nastoji pronaći što bolji model koordinacije i partnerskog djelovanja policije i drugih nadležnih tijela, službi i ustanova, a sve kako bi unaprijedili ukupno stanje sigurnosti, javnog reda i kvalitete života na području grada Novske. 

S toga je Grad Novska upravo na inicijativu ove Policijske postaje, na sjednici Gradskog poglavarstva održanoj 4. rujna 2008. godine, oformio Vijeće za komunalnu prevenciju Grada Novska sa zadaćom promptnog rješavanja problema na području grada, gdje policija prati i analizira stanje i kretanje prekršaja i kriminaliteta, ali i drugih pojava, te predsjedniku i članovima Vijeća daje prijedloge za rješavanje pojedinih problema.           

Neki su zajednički projekti i realizirani, kao što je: uvođenje video nadzora po gradu, osvjetljavanje pojedinih neosvijetljenih dijelova grada, smanjenje radnog vremena pojedinim ugostiteljskim objektima, veće uključivanje kontakt policajaca u provođenju raznih preventivnih aktivnosti s ciljem educiranja učenika osnovnih i srednje škole o štetnosti uporabe opojnih droga, alkohola, duhanskih proizvoda, međuvršnjačkog nasilja, edukacija roditelja i djece u vrtićima po pitanju ponašanja djece u prometu, jednom riječju teži se tome da policija u Novskoj  postane javni servis građanima.          

Članovi Vijeća su ključne osobe grada koje mogu doprinijeti većoj sigurnosti građana na određenom području, tako je predsjednik Vijeća za komunalnu prevenciju Gradonačelnik, a članovi su: pročelnica upravnog odjela Grada Novska, direktor Gradskog komunalnog poduzeća, voditeljica Centar za socijalnu skrb Novska, sudac Prekršajnog suda, sudac Općinskog suda u Novskoj, ravnateljica Osnovne škole Novska, ravnatelj Srednje škole Novska, predstavnici Zajednice športskih udruga Grada Novska i Udruge mladih Grada Novska, novinar Radijske postaje Novska te načelnik i pomoćnik načelnika Policijske postaje Novska. 

I u općinama Lipovljani i Jasenovac 2008. godine ustrojena su Vijeća za komunalnu prevenciju koja imaju slične zadaće kao i Vijeće u Novskoj.            

Od 2008. godine u Novskoj je na Trgu dr. Franje Tuđmana, na zgradi poslovnice PBZ-a, postavljen tzv. plavi policijski sandučić povjerenja u koji građani svakodnevno od 0-24 sata mogu ubacivati svoja pisma s različitim pitanjima, prijedlozima, pohvalama i o svemu ostalom što se tiče rada policije.            

Isti takav sandučić u travnju 2011. godine postavljen je i na zgradi Općine Jasenovac na Trgu kralja Petra Svačića br. 19, a od svibnja iste godinu i u mjestu Lipovljani na Trgu svetog Josipa na zgradi pošte.

Postaja granične policije Hrvatska Kostajnica

Mjesto: Hrvatska Kostajnica
Adresa: Ante Starčevića 2
Telefon: 044/560 739
Telefaks: 044/560 700
Načelnik Policijske postaje: TIHOMIR DOMAZETOVIĆ
Kontakt-policajci Postaje granične policije Hrvatska Kostajnica

Uredovno vrijeme upravnih poslova:

 • sve radne dane u tjednu od 7.30 do 15.30 sati, za građanstvo od 7.30 do 15 sati
 • iznimno prvi utorak u mjesecu za građanstvo od 7.30 do 16.30 sati (za poslove prijavništva, osobne i putne isprave)

Telefonski brojevi:
 • 044/560 730 (upravni savjetnik)
 • 044/560 720 (prijavništvo i osobne isprave, poslovi oružja, poslovi prometa)
 • 044/560 734 (osobne isprave, državljanstvo i stranci)

Postaja granične policije Hrvatska Kostajnica teritorijalno je nadležna na području grada Hrvatska Kostajnica te na području Općina Hrvatska Dubica, Majur i Donji Kukuruzari, na sveukupnoj površini od 367,6 km². 

Grad Hrvatska Kostajnica ima oko 1 946 stanovnika u naseljima: Hrvatska Kostajnica, Čukur, Panjani, Selište Kostajničko, Rosulje, Rausovac i Utolica.
Općina Hrvatska Dubica ima oko 1 487 stanovnika u naseljima: Hrvatska Dubica, Baćin, Cerovljani, Slabinja i Živaja. 
Općina Majur ima oko 782 stanovnika u naseljima: Majur, Stubalj, Graboštani, Kostrići, Mračaj, Gornji Hrastovac, Gornja Meminska, Srednja Meminska, Mala Meminska, Svinica, Malo Krčevo i Veliko Krčevo. 
Općina Donji Kukuruzari ima oko 1 107 stanovnika u naseljima: Donji Kukuruzari, Gornji Kukuruzari, Babina Rijeka, Borojevići, Donja Velešnja, Gornja Velešnja, Prevršac, Mečenčani, Komogovina, Kostreši Bjelovački, Lovča, Gornji Bjelovac i Donji Bjelovac.
 

Od važnijih prometnica, područjem u nadležnosti Postaje granične policije Hrvatska Kostajnica prolazi magistralni pravac DC-30, u dužini od 19,1 kilometar (od odvojka za mjesto Joševica do Hrvatske Kostajnice-MCGP Hrvatska Kostajnica) i DC-47, u dužini od 30 kilometara (Hrvatska Kostajnica do Hrvatske Dubice).       

Postaja granične policje Hrvatska Kostajnica nadzire državnu granicu prema Bosni i Hecegovini u dužini od 44,1 kilometar, od željezničkog mosta u mjestu Volinja do početka mjesta Tanac, općina Jasenovac, te tako obuhvaća granično područje općina Dvor i Hrvatska Dubica te granično područje grada Hrvatska Kostajnica.            

Državna granica proteže se rijekom Unom u dužini od 38 kilometara, osim manjeg dijela na području Grada Hrvatske Kostajnice i Općine Hrvatska Dubica gdje se državna granica proteže kopnom na desnoj obali rijeke Une.

Na postajnom području nalaze se tri granična prijelaza:

 •  Stalni granični prijelaz za međunarodni promet putnika u cestovnom prometu Hrvatska Kostajnica;
 telefon: 044/560 751
 • Stalni granični prijelaz za pogranični promet Hrvatska Dubica, odlukom mješovitog povjerenstva za praćenje sporazuma između RH i BiH o pograničnom prometu, privremeno je omogućen međunarodni promet putnika;
 telefon: 044/560 781
 • Stalni granični prijelaz za međunarodni promet putnika i roba u željezničkom prometu Volinja;
 telefon: 044/560 791

Do navedenih graničnih prijelaza moguće je doći iz nekoliko cestovnih pravaca: 
Državnom cestom D30 iz pravca Zagreba preko Petrinje za Hrvatsku Kostajnicu, županijskom cestom 3249 Donji Hrastovac – Šaš – Hrvatska Dubica koja se nadovezuje na državnu cestu D224 koja vodi prema Sisku i Zagrebu. Duž državne granice pruža se državna cesta D47 Dvor – Hrvatska Kostajnica – Hrvatska Dubica – Jasenovac koja se na području mjesta Jasenovac odvaja od graničnog područja i vodi prema Novskoj i autocesti Zagreb – Lipovac.
           
U sklopu strategije „Policija u zajednici“ od 2008. godine djeluje Vijeće za komunalnu prevenciju Grada Hrvatska Kostajnica, koje je osnovano upravo na inicijativu ove Policijske postaje. Vijeće se sastoji od članova policije, lokalne zajednice sa gradonačelnikom Grada Hrvatska Kostajnica, sudbene vlasti i pravosuđa, Centra za socijalnu skrb, ravnatelja Doma zdravlja H. Kostajnica, ravnatelja vrtića, ravnatelja Osnovne i Srednje škole i školskog pedagoga. Zajednički cilj i svrha osnivanja ovoga Vijeća je poboljšanje i unaprjeđenje partnerskih odnosa policijskih službenika, članova Vijeća i građana, a sve kako bi se osigurali ljepši, sigurniji i ugodniji uvjeti života na ovome području.
           
U Hrvatskoj Kostajnici, u ulici Vladimira Nazora, na zgradi Hrvatske pošte postavljen je plavi tzv. sandučić povjerenja u kojega građani mogu ubaciti pisma sa svojim pritužbama, prijedlozima i pohvalama policiji. 

Postaja granične policije Dvor

Mjesto: Dvor
Adresa: Trg bana Josipa Jelačića 6 
Telefon: 044/560 039
Telefaks: 044/560 000
Načelnik Policijske postaje: DARIO POTALEC
Kontakt-policajci Policijske postaje Dvor 

Uredovno vrijeme upravnih poslova: 

 • sve radne dane u tjednu od 7.30 do 15.30 sati, za građanstvo od 7.30 do 15 sati 


Telefonski brojevi:

 • 044/560 021 (viši upravni referent)
 • 044/560 010 (prijavništvo, osobne isprave i poslovi prometa)
 • 044/560 042 (poslovi oružja, državljanstvo i stranci)
             
Postaja granične policije Dvor teritorijalno je nadležna na području općine Dvor, na sveukupnoj površini od 504,9 km². Općina Dvor ima prema zadnjem popisu iz 2021. godine oko 3044 stanovnika nastanjenih u 64 naselja: Bansko Vrpolje, Buinja, Buinjski Riječani, Čavlovica, Ćore, Divuša, Donja Oraovica, Donja Stupnica, Donji Dobretin, Donji Javoranj, Donji Žirovac, Draškovac, Dvor, Gage, Glavičani, Golubovac Divuški, Gorička, Gornja Oraovica, Gornja Stupnica, Gornji Dobretin, Gornji Javoranj, Gornji Žirovac, Grabovica, Grmušani, Gvozdansko, Hrtić, Javnica, Javornik, Jovac, Kepčije, Kobiljak, Komora, Kosna, Kotarani, Kozibrod, Kuljani, Lotine, Ljeskovac, Ljubina, Majdan, Matijevići, Ostojići, Paukovac, Pedalj, Rogulje, Rudeži, Rujevac, Sočanica, Stanić Polje, Struga Banska, Šakanlije, Šegestin, Švrakarica, Trgovi, Udetin, Unčani, Vanići, Volinja, Zakopa, Zamlača, Zrin, Zrinska Draga, Zrinski Brđani i Zut.
           
Područjem Postaje granične policije Dvor od važnijih prometnica prolazi državna cesta D-47 i državna cesta D-6.
                                                                                                                                       
Karakteristika područja Dvora je ta što je to tranzitno i granično područje. Graniči sa Bosnom i Hercegovinom u dužini granične crte od 74 kilometara, od čega 37,2 km čini riječni dio granice, a 36,8 km kopneni dio granice. Zaštitu državne granice na graničnom području obavlja granična policija pješačkim ophodnjama i ophodnjama uz korištenje prijevoznih sredstava, u cilju nadziranja kretanja osoba i prijevoznih sredstava uz državnu granicu, sprječavanja nezakonitih prelazaka državne granice i drugih kažnjivih radnji, osiguranja nepovredivosti državne granice i suzbijanja nezakonitih migracija.

Na graničnom području smješten je Stalni granični prijelaz za međunarodni promet putnika u cestovnom prometu Dvor (telefon 044/560 332) koji se nalazi u mjestu Matijevići, a na kojemu graničnu kontrolu obavljaju također policijski službenici granične policije. Na području graničnog prijelaza osim policije nalazi se i Carina. 
        
Postaja granične policije Dvor na svom postajnom području uz navedene poslove od 2006. godine provodi i projekt „Policija u zajednici“, dok je 2007. godine na inicijativu Policijske postaje osnovano Vijeće za prevenciju Općine Dvor koje se sastoji od članova policije, lokalne zajednice sa načelnikom Općine Dvor, Sudbene vlasti i pravosuđa, Centra za socijalnu skrb, ravnatelja Osnovne škole, predstavnika udruge mladih  te predstavnika zdravstva. Zajednički cilj i svrha ovoga Vijeća je prevencija u odgojno obrazovnim ustanovama te uključivanje kontakt policajca u provođenju preventivnih aktivnosti s ciljem educiranja učenika o štetnosti uporabe opojnih droga, zlouporabi alkohola, duhanskih proizvoda, upoznavanja istih s Zakonskim odredbama (ZSPC-a, JRM-a, Obiteljski zakon i dr.), koje je izvanredno prihvaćeno od strane djece, mlađih i starijih maloljetnika, kao i njihovih roditelja.
           
Kroz rad Vijeća za prevenciju Općine Dvor, 7. travnja 2009. godine u Dvoru je otvoren Informativni centar policije (ICP), u središtu mjesta u Ulici Hrvatskog proljeća 2a. To je bio značajan korak u provedbi  strategije  „Policija u zajednici“. Uređenje ureda Centra realizirano je u sklopu projekta „Organizacija prevencije u lokalnoj zajednici“ koji je financiran od strane UNDP-a. Informativni centar policije je prostor u kojem se može i  „neslužbeno“ razgovarati s građanima, raspraviti konkretan problem, savjetovati i educirati građane. Ovo je prostor u kojem se građani mogu uvjeriti da se policijski posao ne sastoji samo u sankcioniranju prekršaja i kaznenih djela. Osim navedenoga ranije su već ostvareni zajednički projekti: Zatvorimo i uredimo okoliš nekorištene Srednje škole i Osvjetljenje Autobusnog kolodvora.
           
Na zgradi Općine Dvor, Trg bana Josipa Jelačića 10, na samom ulazu postavljen je plavi sandučić povjerenja u kojega građani mogu ubaciti pisma sa svojim pitanjima, pritužbama, prijedlozima policiji i sl.

Policijska postaja Glina

Mjesto: Glina
Adresa: Tomislava Roma 1
Telefon: 044/560 989
Telefon: 044/560-990
Telefaks: 044/560 950
Načelnik Policijske postaje: MIROSLAV RAJKOVIĆ
Kontakt policajci Policijske postaje Glina

Uredovno vrijeme upravnih poslova:
 • sve radne dane u tjednu od 7.30 do 15.30 sati, za građanstvo od 7.30 do 15 sati
 • iznimno prvi utorak u mjesecu za građanstvo od 7.30 do 16.30 sati (za poslove prijavništva, osobne i putne isprave)

Telefonski brojevi: 
 • 044/560 973 - prijavništvo, odjavništvo i poslovi prometa
 • 044/560 971 - putovnice
 • 044/560 972 - oružje, stranci
            
Policijska postaja Glina teritorijalno je nadležna na području Grada Gline i 66 okolnih mjesta (Marin Brod, Prekopa, Kihalac, Novo Selo Glinsko, Majske Poljane, Brnjeuška, Ilovačak, Desni Degoj, Gornja Bučica, Donja Bučica, Slatina Pokupska, Zaloj, Donje Taborište, Gračanica Šišinečka, Gornje Taborište, Stankovac, Donje Jame, Gornje Jame, Mala Solina, Velika Solina, Donja Trstenica, Gornji Selkovac, Boturi, Turčenica, Bišćanovo, Donji Selkovac, Šatornja, Donji Viduševac, Gornji Viduševac, Dvorišće, Hađer, Maja, Prijeka, Joševica, Dolnjaki, Svračica, Ravno Rašće, Roviška, Dragotina, Bijele Vode, Brestik, Dabrina, Donji Klasnić, Gornji Klasnić, Drenovac Banski, Kozaperovica, Majski Trtnik, Mali Gradac, Martinovići, Trnovac Glinski, Veliki Gradac, Vlahović, Balinac, Šibine, Hrvatska Bojna, Borovita, Brezovo Polje, Brubno, Buzeta, Hajtić, Mali Obljaj, Veliki Obljaj, Šaševa, Donje Selište, Gornje Selište i Skela).
 
Prostire se na sveukupnoj površini od 544,13 km² s 7207 stanovnika (prema zadnjem popisu stanovništva iz 2011. godine). 
 
Od važnijih prometnica koje prolaze ovim područjem, Policijska postaja Glina svojim operativnim djelovanjem obuhvaća dijelove državnih cesta D-6 Glina – Dvor; D-31 Pokupsko - Gornji Viduševac i D-37 Petrinja - Glina, županijske, lokalne i nerazvrstane ceste u ukupnoj dužini od oko 570 kilometara.

Policijska postaja Glina stacionirana je u centru grada, međutim u Domovinskom ratu je zgrada policijske postaje razrušena i zapaljena, te se stoga svi poslovi od 1995. godine obavljaju u pomoćnom preuređenom objektu koji se nalazi pokraj stare zgrade policije.

Na svom području ova policijska postaja od 2006. godine provodi i projekt Policija u zajednici, dok je 2008. godine na inicijativu Policijske postaje osnovano Vijeće za prevenciju Grada Gline koje se sastoji od članova policije, lokalne zajednice sa gradonačelnikom Grada Gline, Sudbene vlasti i pravosuđa, Centra za socijalnu skrb, ravnatelja vrtića, ravnatelja Osnovne i Srednje škole te školskog pedagoga. Zajednički cilj i svrha ovoga Vijeća je prevencija u odgojno obrazovnim ustanovama te uključivanje kontakt policajaca u provođenju preventivnih aktivnosti s ciljem educiranja učenika osnovne i srednje škole o štetnosti uporabe opojnih droga, zlouporabe alkohola, duhanskih proizvoda, upoznavanja istih sa Zakonskim odredbama (ZSPC-a, JRM-a, Obiteljski zakon i dr.), koje je izvanredno prihvaćeno od strane djece, mlađih i starijih maloljetnika, kao i njihovih roditelja.

U Glini su na tri lokacije postavljeni plavi tzv. sandučići povjerenja u koje građani mogu ubaciti pisma sa svojim pritužbama, prijedlozima i pohvalama policiji. , i to:

 • na zgradi Hrvatskog doma Glina u Ulici Stjepana i Antuna Radića br. 10
 • na zgradi Osnovne škole Glina u Ulici Ante Starčevića 1   
 • na zgradi Srednje škole Glina u Frankopanskoj ulici br. 30

Postaja granične policije Gvozd s ispostavom Bojna

Mjesto: Vrginmost
Adresa: Trg dr. Franje Tuđmana 5
Telefon: 044/560 939
Telefaks: 044/560 900
Načelnik Policijske postaje: DARKO PETROVIĆ
Kontakt-policajci Policijske postaje Gvozd

Uredovno vrijeme upravnih poslova:
 • sve radne dane u tjednu od 7.30 do 15.30 sati, za građanstvo od 7.30 do 15 sati 
 
Telefonski brojevi:
 • 044/560 932; 044/560 904 (prijavništvo, osobne iskaznice, poslovi oružja, poslovi prometa, putne isprave, državljanstvo, stranci)

Postaja granične policije Gvozd pokriva područje općina Gvozd i Topusko, koje su prema zemljopisnom položaju smještene u središnjem djelu Hrvatske. Prostire se na površini od 410,7 km², od čega 212,4 km² otpada na općinu Gvozd, a 198,3 km² na općinu Topusko.       
Općina Gvozd obuhvaća mjesta: Vrginmost, Blatuša, Brnjavac, Crevarska Strana, Gornja Čemernica, Pješćanica, Podgorje, Slavsko Polje, Bović, Čremušnica, Dugo Selo Lasinjsko, Golinja, Kirin, Kozarac, Ostrožin Šljivovac, Stipan, Trepča i Gornja Trstenica.
Općina Topusko obuhvaća mjesta: Topusko, Batinova Kosa, Bukovica, Crni Potok, Donja Čemernica, Gređani, Hrvatsko Selo, Katinovac, Mala Vranovina, Malička, Pecka, Perna, Ponikvari, Staro Selo Topusko, Velika Vranovina i Vorkapić Selo. 
   
Područje je jednim djelom pokriveno šumom, dok je ostali dio poljoprivredno, građevinsko i naseljeno područje. Osim mjesta Vrginmost i Topusko u kojima su i sjedišta lokalne samouprave, nalazi se još i 32 naseljena manja mjesta seoskog karaktera, od toga 17 mjesta spada pod općinu Gvozd, a 15 mjesta pod općinu Topusko.
          
Na postajnom području živi sveukupno oko 4346 stanovnika (prema popisu iz 2021. godine), mješovite nacionalne strukture.
          
Stanovništvo se većinom bavi poljodjelstvom i stočarstvom, uz manji broj uposlenja u građevinskim i drugim poduzećima. Osim navedenog mjesto Topusko ističe se po termalnim vodama, pa je tako poznato kao jedno od važnijih rehabilitacijsko- rekreacionih centara.
          
U nadležnosti Postaje granične policije Gvozd je sveukupno oko 680 km državnih, županijskih, lokalnih i ostalih prometnica, te državna granica u dužini od 34,1 kilometara.
          
Postaja granične policije Gvozd graniči sa susjednom Republikom Bosnom i Hercegovinom te sa gradom Glina i općinama Lasinja i Vojnić. Na postajnom području nema graničnih prijelaza.
          
U Vrginmostu je 14. studenog 2008. godine osnovano Vijeće za komunalnu prevenciju Općine Gvozd u čijem se sastavu, osim predstavnika policije nalaze predstavnici škole, Doma zdravlja, Centra za socijalnu skrb i Centra za razvoj zajednice. Isto takvo Vijeće u Topuskom je osnovano 10. srpnja 2008. godine u manje više istom sastavu kao i Vijeće u Vrginmostu.
          
Zajednički cilj i svrha osnivanja ovih Vijeća je poboljšanje i unaprjeđenje partnerskih odnosa policijskih službenika, članova Vijeća i građana, a sve kako bi se osigurali ljepši, sigurniji i ugodniji uvjeti života na ovome području.
          
Djelovanjem strategije „Policija u zajednici“ Postaja granične policije Gvozd na svom je području postavila dva plava tzv. sandučića povjerenja u koje građani mogu ubaciti pisma sa svojim pitanjima, pritužbama, prijedlozima policiji i sl.           
Jedan sandučić se nalazi u Topuskom (na ulazu u zgradu općine), a jedan u Vrginmostu (u zgradi općine u hodniku prizemlja).

Policijska postaja Sunja

Mjesto: Sunja
Adresa: Matije Gupca 34
Telefon: 044/560 639
Telefaks: 044/560 600
Načelnik Policijske postaje: IVAN BARIĆ
Kontakt-policajci Policijske postaje Sunja

U Policijskoj postaji Sunja nije ustrojen odjel upravnih poslova, već se svi poslovi izrade osobnih dokumenata (osobne iskaznice, vozačke dozvole, putne isprave i dr.) obavljaju u Sisku, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 24.

Uredovno vrijeme upravnih poslova:

 • sve radne dane u tjednu od 7.30 do 15.30 sati, za građanstvo od 7.30 do 15 sati
 • iznimno utorkom za građanstvo od 7.30 do 16.30 sati (za poslove prijavništva, osobne i putne isprave)


Telefonski brojevi:

 • 044/560 451 (voditeljica Službe upravnih i inspekcijskih poslova)
 • 044/560 479 (voditeljica Odjela upravnih poslova)
 • 044/560 459 (voditeljica Odjela za strance i državljanstvo)
 • 044/560 452 tajnica voditeljice
 • 044/560 460 samostalni upravni referent
 • 044/560 468 osobne iskaznice i prijavništvo (prebivalište/boravište)
 • 044/560 467 putovnice
 • 044/560 466 vozačke
 • 044/560 473 oružje
 • 044/560 472 državljanstvo
 • 044/560 471 i 560 464 stranci 
 
Općina Sunja obuhvaća mjesta: Sunja, Greda Sunjska, Gradusa Posavska, Gornja Letina, Donja Letina, Krivaj Sunjski, Žreme, Selišće Sunjsko, Bistrač, Bobovac, Strmen, Crkveni Bok, Ivanjski Bok, Šaš, Slovinci, Timarci, Kostreši Šaški, Papići, Jasenovčani, Čapljani, Pobrđani, Staza, Donji Hrastovac, Novoselci, Vedro Polje, Drljača, Četvrtkovac, Radonja Luka, Petrinjci, Mala Paukova, Mala Gradusa, Velika Gradusa, Sjeverovac, Kladari, Vukoševac, Brđani Cesta, Brđani Kosa, Kinjačka, Bestrma i Blinjska Greda.

Policijska postaja Sunja nadležna je na području koje se prostire središnjim dijelom Sisačko-moslavačke županije, na površini od oko 288,40 km², gdje je naseljeno 40 mjesta s 5 748 stanovnika. Područje PP Sunja povezano je s ostalim dijelovima Republike Hrvatske cestama: Sisak-Sunja-Hrvatska Dubica i Sisak-Sunja-Hrvatska Kostajnica, te željeznicom Sisak-Sunja-Volinja i Sunja-Hrvatska Dubica-Novska, kao i skelskim prijelazima preko rijeke Save u mjestima Gradusa Posavska, Selišće Sunjsko i Bobovac.
           
Od 1999. godine područje općine Sunja postaje tranzitno područje, nakon otvaranja graničnih prijelaza u Hrvatskoj Dubici i Dvoru sa Republikom Bosnom i Hercegovinom, a 2002. godine otvoren je i granični prijelaz u Hrvatskoj Kostajnici, pa je od tada pojačana i frekvencija vozila, roba i osoba, iz pravca R BiH prema RH i Europi, i obratno.
           
Na inicijativu Policijske postaje Sunja, 14. travnja 2008. godine osnovano je Vijeće za prevenciju Općine Sunja, a članovi Vijeća su predstavnici policije, lokalne zajednice s načelnikom Općine Sunja, ravnatelj Osnovne škole „Sunja“, ravnatelj Dječjeg vrtića «Bambi» Sunja i predsjednik DVD-a Sunja - Greda Sunjska.        
Zajednički cilj i svrha Vijeća je prevencija u odgojno obrazovnim ustanovama te uključivanje kontakt-policajaca u provođenje preventivnih aktivnosti s ciljem educiranja učenika osnovne škole o štetnosti uporabe opojnih droga, zlouporabe alkohola, duhanskih proizvoda te upoznavanje učenika sa Zakonskim odredbama (ZSPC-a, JRM-a, Obiteljski zakon i dr.).

Na kontaktnom području u Sunji, Tomislavov trg br. 3, na zgradi Općine Sunja, postavljen je sandučić povjerenja u kojega građani mogu ubaciti pisma sa svojim pitanjima, pritužbama, prijedlozima policiji i sl.

Postaja prometne policije Kutina

Mjesto: Kutina
Adresa: Kralja Petra Krešimira IV 2
Telefon: 044/646 339, 646 320
Telefaks: 044/646 310
Načelnik Policijske postaje: IVICA DRAGIĆ

Postaja prometne policije Kutina obuhvaća područje grada Kutine s pripadajuća 23 naselja, grad Popovaču s pripadajućih 13 naselja i općinu Velika Ludina s pripadajućih 12 naselja, a  područje se prostire na 596 km² te na područje unutar 63,77 km autoceste A3 Bregana-Zagreb-Lipovac od 80 km + 480 m do 144 km + 250 m.
 
Postajno područje obuhvaća 23,6 km državnih cesta, 116 km županijskih cesta, 73,8 km lokalnih cesta, 320 km nerazvrstanih cesta, te kao što je navedeno, 63,77 km autoceste A3 koja je dio Paneuropskog koridora koji spaja Zapadnu i Istočnu Europu.
Osnovna zadaća Postaje prometne policije Kutina je nadzor i upravljanje cestovnim prometom, odnosno briga o sigurnosti cestovnog prometa i promicanju prometne kulture.
 
Već tradicionalno na području PPP Kutina svake godine djeluje Prometna jedinica mladeži, koja je uglavnom tijekom proljeća, ljeta i rane jeseni angažirana na nadzoru i upravljanju prometom na području Grada Kutine, a čine je redovni studenti raznih fakulteta i učenici srednjih škola.

Očevidi cestovnih prometnih nesreća
 
Policijski službenici Postaje prometne policije Kutina, uz nadzor i upravljanje prometom na cestama, obavljaju i očevide kod cestovnih prometnih nesreća. Očevidi se vrše kod prometnih  nesreća u kojima ima poginulih i ozlijeđenih osoba ili je nastala veća materijalna šteta, kao i kod prometnih nesreća s manjom materijalnom štetom, o kojoj su djelatnici policije obaviješteni i ako to sudionici zahtjevaju.  
O izvršenim očevidima prometnih nesreća, sačinjavaju se Zapisnici. Zainteresirane stranke informacije o zapisnicima prometnih nezgoda mogu dobiti radnim danom od 7.30 do 15.30 sati, na broj telefona 044/646 339 ili 044/646 157.

Promicanje prometne kulture
 
U cilju odvijanja što sigurnijeg cestovnog prometa, u čemu zasigurno veliko mjesto ima i nivo prometne kulture svih sudionika u prometu, policijski službenici Postaje prometne policije Kutina kontinuirano provode edukativna predavanja u predškolskim grupama dječjih vrtića, auto-školama, osnovnim i srednjim školama, te većim poduzećima koja se bave javnim prijevozom i prijevozom za vlastite potrebe. Isto tako raznim aktivnostima (izradom letaka, postavljanjem jumbo-plakata, suradnjom s moto-klubovima i djelatnicima stanica za tehničke preglede vozila, zajedničkim preventivnim akcijama) aktivno djeluju na svijest i toleranciju među vozačima, odnosno na defanzivno ponašanje svih sudionika u prometu.
 
Punu suradnju u prevenciji sigurnosti cestovnog prometa, Postaja prometne policije Kutina ostvaruje u suradnji s drugim državnim i javnim tijelima gradova Kutine i Popovače, kroz formirana Vijeća za komunalnu prevenciju.