Državljanstvo i statusna pitanja stranaca


Za građane s prebivalištem na području grada Siska te općina Martinska Ves, Lekenik i Sunja, poslovi se obavljaju u Službi upravnih, inspekcijekih i poslove zaštite i spašavanja, Odjelu za statusna pitanja stranaca i državljanstvo Policijske uprave sisačko-moslavačke u Sisku, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 24.

Uredovno vrijeme za građane:
 • od 7.30 do 15 sati

 

Telefonski brojevi:

 • 044/560 459      voditeljica Odjela za statusna pitanja stranaca i državljanstvo
 • 044/560 472      državljanstvo
 • 044/560 471      stranci  
 
NAPOMENA: Građani s područja drugih policijskih postaja (Kutina, Petrinja, Novska, Hrvatska Kostajnica, Dvor, Glina i Gvozd) uredovno radno vrijeme upravnih poslova i teritorijalnu nadležnost pojedine policije postaje mogu pogledati na linku: Policijske postaje. Procedura izrade pojedinih dokumenata (potrebna dokumentacija i drugo) istovjetna je u policijskoj upravi i u policijskim postajama. 
 

Državljanstvo

 • Primitak, otpust, utvrđivanje državljanstva
Statusna pitanja stranaca
 • Prijava kratkotrajnog boravka
 • Zahtjevi za odobrenje i produženje privremenog boravka
 • Zahtjevi za stalni boravak
 • Izdavanje dozvole za boravak i rad
 • Izdavanje potvrda za rad prijavu rada bez radne dozvole
 • Izdavanje poslovne dozvole
 • Izdavanje osobne iskaznice za strance
 • Promjena adrese


Koji su dokumenti potrebni za navedene procedure, možete pročitati pod:


NAPOMENA:

Svi dokumenti na stranom jeziku moraju biti prevedeni od strane ovlaštenog prevoditelja

 • Potrebni dokumenti prilažu se u izvorniku ili u ovjerenoj preslici
 • Uvjerenje o nekažnjavanju izdaje Općinski sud u Sisku
 • Uvjerenje o nekažnjavanju iz države čiji je državljanin treba priložiti u izvorniku i preslici; ne smije biti starije od šest mjeseci
 
KORISNI SAVJET:

Kako je jedan od preduvjeta za stjecanje stalnog boravka u RH poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma, prilikom podnošenja zahtjeva za stalni boravak provodi se pismeno testiranje.