POZIV NA TESTIRANJE

Slika /PU_SiM/AA NOVE Ilustracije/Uprava.jpg

Komisija za provedbu oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice objavljuje

POZIV NA TESTIRANJE
 
kandidatima koji su podnijeli/e pravovremene i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa objavljenog dana 11. siječnja 2024. godine na web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave i Policijske uprave sisačko-moslavačke te pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje za
 
                                                                      
        prijam u državnu službu na određeno vrijeme radi zamjene
duže vrijeme odsutne službenice
 u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu sisačko-moslavačku na radno mjesto:
 
 
Policijska postaja Sisak
  • administrativni referent za evidencije - 1 izvršitelj
 
koje će se održati dana 6. veljače 2024. godine s početkom u 8,30 sati u prostorijama Policijske uprave u Sisku, Ulica Ante Kovačića 10.
 
Kandidati koji udovoljavaju uvjetima iz oglasa o tome će biti obaviješteni osobno telefonom.
 
Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objavljeni su na web stranici Policijske uprave sisačko-moslavačke https://sisacko-moslavacka-policija.gov.hr/ istovremeno s objavom oglasa.
 
Kandidati/kinje koji nisu podnijeli/e pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, ne smatraju se kandidatima/kinjama prijavljenim na oglas te će im biti dostavljena pisana obavijest u kojoj će se navesti razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatom/kinjama.
 
Sve dodatne informacije kandidati/kinje mogu dobiti na telefon  044/560-197.
 
PRAVILA TESTIRANJA
 
Po dolasku na testiranje, od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet, osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane oglasom kao i osobe za koje se utvrdi  da nisu podnijele prijavu na oglas za radno mjesto za koje se obavlja testiranje, ne mogu pristupiti testiranju.
 
 
NAPOMENA: Kandidati/kinje koji dođu u zgradu gdje se održava testiranje nakon vremena određenog za početak testiranja, neće moći pristupiti testiranju.
 
Po utvrđivanju identiteta kandidata/kinja, isti će biti upućeni u dvoranu gdje će se održavati testiranje.
             
Testiranje se sastoji od pisane provjere znanja za koju se dodjeljuje od 0 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati/kinje zadovoljili/e na testiranju ako su dobili/e najmanje 5 bodova.
 
Za vrijeme testiranja nije dopušteno:
            - koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;
            - koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
            - napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija bez odobrenja osobe koja provodi
              testiranje;
            - razgovarati s ostalim kandidatima/kinjama niti na drugi način remetiti
              koncentraciju kandidata/kinja; 
            - ukoliko pojedini kandidat/kinja prekrši pravila bit će udaljen/a s provjere znanja,
              a njegov/njezin rezultat Komisija neće priznati niti ocijeniti.
 
NAPOMENA: Za vrijeme boravka u prostorijama gdje se održava testiranje kandidati/kinje su dužni/e poštivati kućni red i postupati prema uputama Komisije za provedbu oglasa. U slučaju kršenja kućnog reda i nepridržavanja uputa službenih osoba, kandidati/kinje će biti upozoreni/e na primjeren način, a ako se i dalje nastave neprimjereno ponašati bit će udaljeni/e s testiranja te će se smatrati da su odustali/e od daljnjeg postupka testiranja.
 
 
Komisija kroz razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata/kinja za rad u državnoj službi te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu.
 
Rezultati razgovora (intervjua) boduju se na isti način kao i testiranje, odnosno  svakom pojedinom kandidatu/kinji se dodjeljuje određeni broj bodova od 0 do 10, a smatra se da je kandidat zadovoljio na razgovoru ako je ostvario najmanje 5 bodova.
 
Razgovori (intervjui) s kandidatima/kinjama održavat će se istog dana odnosno 6. veljače 2024. godine, a o točnom terminu održavanja kandidati/kinje će biti obaviješteni neposredno nakon testiranja.

Stranica