Kontakt-policajci Policijske postaje Petrinja

Kontakt policajac - Renata Starčević


Telefon: 044/560 510

Faks: 044/560 500

I. Kontakt-područje - obuhvaća dio Grada Petrinje s kvartom tzv. „Sajmište“, koji obuhvaća slijedeće ulice: Ivana Filipovića, Mije Srnaka, Dr. Josipa Nemeca, Ulica Vinogradska (parni brojevi do kbr. 24), Slavka Kolara sa odvojcima, Vilima Muhe, Dobriše Cesarića, Sajmište, Dr. Grge Novaka, Dražena Petrovića, I.G.Kovačića, A.G.Matoša, M.Gupca (neparni brojevi do broj 89), Mihanovićeva ul. do kbr. 6, Hanževkova ul. do kbr. 6, Vladimira Nazora (neparni brojevi), šetalište Kajetana Knežića, Ivana Gundulića, Trg Dr. Franje Tuđmana, Strossmayerovo šetalište i Trg P.Preradovića. 

Kontakt policajac - Goran Pejnović

Telefon:  044/560 510

Faks:  044/560 500

II. Kontakt-područje - dio grada Petrinje s ulicama i to: Trg Hrvatskih Branitelja, Artura Turkulina, Duga ulica, Sisačka ulica (parni brojevi do kbr. 24), Ulica Gromova (neparni brojevi od kbr. 157 do kbr. 187), Ulica Vatrogasna, Gavrilovićev Trg Nikole Tesle, Jelene Babić, Mirka Antolića, Bogoslava Šuleka, D. Smolčića, Petra Zrinskog, Z. Kuhara, V. Nikolića, J. Štromara, I. Petrušića, M.Ebnera sa odvojcima, I. Mažuranića, Ive Maline (do kbr.48), M. Pleše, M. Trnine, A. Pechana, Ulica Željeznička, T. Bakača, Brezje, M. Antolca (neparni brojevi do kbr. 61), Ulica O. Kučere (do kućnog broja 72), A. Šenoe, Trg M. Hrvatske, Trg N. Učitelja, Trg S. Radića, V. Nazora (parni brojevi),

Kontakt policajac- Jasmin Odobašić


Telefon: 044/560 510

Faks: 044/560 500

III. Kontakt-područje obuhvaća mjesto Mošćenica s ulicama u mjestu: Ante Starčevića s odvojcima, Matije Gupca, Ivana Gundulića, Bana Tome Bakača, J. J. Strossmayera, Krste Frankopana, Lj. Gaja, Kralja P.Krešimira, M.Držića, V. Lisinskog, Bana J. Jelačića s odvojcima, Ribnjak, Kupska ulica sa odvojcima, Ulica K.Tomislava s odvojcima, Braće Radić, T. Ujevića, H. N. Preporoda, Hrvatskih branitelja sa odvojcima, Lj. Posavskog, Kneza Branimira, Kralja Zvonimira, P. Zrinskog, Brezovačkog partizanskog odreda, 22.Lipnja.