Kontakt policajci Policijske postaje Glina

Kontakt-policajac – Alfred Jecel


Telefon: 044/560 983             

Telefaks: 044/560 950

I. kontakt-područje - „Centar“, zauzima sljedeće gradske ulice (gledajući u pravcu sjever, istok, jug i zapad): od Sportsko-rekreacijskog centra Banovac, Sisačke ulice, Trga Petra Krešimira IV, Petrinjske ulice, Trga Josipa Bana Jelačića, Hrvatske ulice, Trga dr. Franje Tuđmana, Ulica kneza Branimira, Zagrebačka Ulica, Ulica A. i S. Radića, Ulica Ante Kovačića, Ulica kneza Branimira do SRC Banovac.I. kontakt-područje - „Centar“, zauzima sljedeće gradske ulice (gledajući u pravcu sjever, istok, jug i zapad): od Sportsko-rekreacijskog centra Banovac, Sisačke ulice, Trga Petra Krešimira IV, Petrinjske ulice, Trga Josipa Bana Jelačića, Hrvatske ulice, Trga dr. Franje Tuđmana, Ulica kneza Branimira, Zagrebačka Ulica, Ulica A. i S. Radića, Ulica Ante Kovačića, Ulica kneza Branimira do SRC Banovac.

Kontakt-policajac – Dario Dragočajac


Telefon: 044/560 983                 

Telefaks: 044/560 950

II. kontakt-područje - „Tržnica“, omeđeno je slijedećim gradskim ulicama (nabrojene od sjevera pravcem istoka, jug, zapad): Ulica Antuna Mihanovića, Žrtava domovinskog rata, Ulica Ante Starčevića, Ulica Petra Preradovića, Vukovarska ulica, Frankopanska ulica, Ulica Hrvatskog sokola, Vinogradska ulica, Vatrogasna ulica (od raskrižja sa Vatrogasnom ulicom do Frankopanske ulice kbr. 4).