Kontakt-policajci Policijske postaje Sisak

Kontakt policajac – Mile Dumenčić


Telefon: 044/560 811

II. kontakt-područje «ZELENI BRIJEG» -obuhvaća područje Zelenog brijega, a omeđeno je sa zapadne strane ulicom Braće Čulig, Ulicom Ivana Bakrana do Lonjske ulice, zatim na sjeveru Lonjskom do Odranske ulice, na istoku Odranskom ulicom do Zagrebačke ulice, te na jugu Zagrebačkom ulicom.
Na kontaktnom području boravi oko 11 000 stanovnika.

Vođa sektora - Damir Kolundžić


Telefon: 044/560 811
 
 


III. kontakt-područje «TOMIĆEV PUT» - obuhvaća područje tzv. Tomićevog puta, a omeđeno je sa sjeverne strane Obrtničkom ulicom, na zapadu Ulicom Mije Goričkog, na jugu Ulicom Ivana Rukavine Siđe te na istoku Ulicom Ivana Fistovića.
Na kontaktnom području boravi oko 2 350 stanovnika.

Kontakt policajac - Srećko Papić

 

Telefon: 044/560 811      

IV. kontakt-područje «GRADSKA TRŽNICA I OKOLICA» - obuhvaća Gradsku tržnicu «Kontroba» sa bližom okolicom, a omeđeno je na sjeveru Obrtničkom ulicom, na istoku Ulicama Ivana Meštrovića i Ljudevita Gaja, na jugu ulicom Kralja Tomislava, a na zapadu Ulicom Ante Starčevića.
Na kontaktnom području boravi oko 2 500 stanovnika.

Kontakt policajac - Tanja Kumer


Telefon: 044/560 811


V. kontakt-područje «ŽELJEZNIČKI I AUTOBUSNI KOLODVOR» - omeđeno je Ulicom Ferde Hefelea na sjeveru, na istoku ulicom Nikole Šipuša, na jugu Frankopanskom ulicom, te na zapadu ulicom Kralja Zvonimira.
Na kontaktnom području boravi oko 2 000 stanovnika.

Kontakt policajac -Mario Terzić

Telefon: 044/560 811

VI. kontakt-područje «CENTAR GRADA» - omeđeno je Rimskom ulicom na zapadu, na istoku ulicom Ante Starčevića, na jugu ulicom S. S. Kranjčevića, te na sjeveru Frankopanskom ulicom.
Na kontaktnom području boravi oko 2 000 stanovnika.

Vođa sektora - Damir Slunjski

Trenutačno na VII. kontaktnom-području nije ustaljen kontakt policajac, no te zadaće obnaša:

Vođa sektora - Damir Slunjski

Telefon: 044/560 811                            
 


VII. kontakt-područje «VRBINA» - obuhvaća područje «Vrbine», a omeđeno je na sjeveru parkom Ul. S. S. Kranjčevića, na sjeveroistoku dijelom Ul. F. Lovrića, parkom Dr. Franje Tuđmana, dijelom Ul. Augusta Oktavijana i dijelom Ul. Ljudevita Gaja, na istoku željezničkom prugom do istočne strane Rekreacijskog centra «INA» i na jugu i jugozapadu Mihanovićevom obalom.
Na kontaktnom području boravi oko 2 800 stanovnika.

Kontakt policajac - Maja Ovanin


Telefon: 044/560 811
 

VIII. kontakt-područje «ZIBEL» - obuhvaća područje «Zibela», a omeđeno je ulicom Ivana Gundulića sa sjevera, Ulicom J.J.Strossmayera sa istoka kao i dijelom ulice Dr. Ive Pedišića, te na jugu i zapadu Ulicom hrvatskih domobrana.
Na kontaktnom području boravi oko 2 700 stanovnika.

Vođa sektora - Davor Stojaković

Trenutačno na IX. kontaktnom-području nije ustaljen kontakt policajac, no te zadaće obnaša:

Vođa sektora - Davor Stojaković
Telefon: 044/560 811
 

IX. kontakt-područje «BRZAJ - VIKTOROVAC» - obuhvaća područje «Brzaja» i «Viktorovca», a omeđeno je sa sjevera Alejom narodnih heroja, zapadnom stranom ulicom Ante Kovačića i Tina Ujevića, južnom stranom Školskom ulicom, a istočnom stranom ulicom J. J. Strossmayera.
Na kontaktnom području boravi oko 5 000 stanovnika.

Kontakt policajac- Damir KolundžićTelefon: 044/560 811
 

X. kontakt-područje «ŽELJEZARA» - sa sjeverne strane područje je omeđeno športskim terenom i dvoranom «Brezovica», istočnom stranom Ulicom Marijana Cvetkovića, s južne strane graniči rekreacijskim centrom, Slovenskim trgom i dječjim vrtićem, te zapadnom stranom iza tržnice «Caprag».
Na kontaktnom području boravi oko 8 000 stanovnika.