Kontakt-policajci Postaje granične policije Dvor

Kontakt policajac – Mario Škledar


Telefon: 044/561 033 


Kontakt područje – obuhvaća ulice u mjestu Dvor:  Mile Blaževića Čađe, A. i S. Radića, zatim Hrvatskog proljeća, I. K. Sakcinskog, A. B. Bušića, Kralja Tomislava, Grada Vukovara, A. Starčevića, Zrinskih i Frankopana, Hrvatskog Pounja i Trg Bana Josipa Jelačića.