Služba pravnih, financijskih i tehničkih poslova

Slika /PU_SiM/O nama/NOVI_web/Službenik_za_informiranje.jpg


Obavlja poslove u svezi rješavanja imovinsko-pravnih odnosa te izrađuje upravne akte u vezi radnih odnosa djelatnika Policijske uprave. Obavlja računovodstvene poslove, poslove ekonomata, nabave i uskladištenja, brine o tekućem održavanju objekata i opreme. Razvija, nadzire i održava tehnički sustav za potrebe Policijske uprave, te obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe pravnih, financijskih i tehničkih poslova ustrojeni su:

  • Odjel za pravne poslove i ljudske potencijale;
  • Odjel materijalno-financijskih poslova;
  • Odjel za tehniku.

 

Radom Službe pravnih, financijskih i tehničkih poslova rukovodi voditeljica.