Služba za granicu

  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika


Služba za granicu ustrojstvena je jedinica Policijske uprave koja prati, usklađuje i organizira provođenje mjera oko poslova vezanih za nadzor državne granice, unutarnjih plovnih putova i primjena propisa o nadzoru i prelaženju državne granice te obavlja poslove vezane za nezakonite migracije stranaca.

Državna granica Republike Hrvatske u nadležnosti Policijske uprave sisačko-moslavačke dužine je 207,1 km, od čega se 149,5 km granice proteže rijekama Savom, Unom, Glinom i Glinicom, dok se 57,6 km granice proteže kopnom.


Radom Službe upravlja voditelj.