Ured načelnika

U Uredu načelnika obavljaju se analitički poslovi, poslovi odnosa s javnošću, poslovi prevencije te poslovi stručnog usavršavanja policije.
 
Uredom načelnika rukovodi zamjenik načelnika policijske uprave.

Analitički poslovi odnose se na praćenje, proučavanje te analizu sigurnosnih pojava i procesa, kao i pojavnih oblika i uzroka u svim područjima kriminaliteta, ali i ostalih poslova policije. Osim toga izrađuju se cjelovite analize, informacije i pregledi, a odnose se na razdoblja od jednog tjedna pa sve do izrade godišnjih izvješća.

Poslovi odnosa s javnošću uključuju organizaciju kontakata s predstavnicima medija, složenije poslove informiranja, odnosno, poslove pripreme informacija, analize pitanja i izvješćivanja medija te ostale poslove vezane za odnose policije i javnosti.
 
Poslovi prevencije se sastoje u praćenju stanja sigurnosti te pronalaska i poduzimanja niz aktivnosti zajedno s partnerima s ciljem da se smanji mogućnost počinjenja kažnjivih radnji i poveća sigurnost, a posebno subjektivni osjećaj sigurnosti u zajednici.
 

Poslovi stručnog usavršavanja policije uključuju i obuhvaćaju dopunsko stručno usavršavanje, vještine i rukovanje vatrenim oružjem, policijske treninge u primjeni policijskih ovlasti i opću tjelesnu pripremu policijskih službenika.

Glasnogovornik Policijske uprave je Dario Kačmarčik
Policijska službenica za odnose s javnošću je Maja Filipović 

Telefon: 044/560 111; 560 104; 560 128


Predstavnici medija mogu svakim radnim danom od ponedjeljka do petka, od 7.30 do 15.30 sati, putem telefona, faksa ili elektronskom poštom postaviti upite vezane za događaje ili poslove u nadležnosti policije. Također mogu kontaktirati glasnogovornika i policijsku službenicu za odnose s javnošću i izvan radnog vremena na brojeve mobilnih telefona kojima raspolažu.