Služba upravnih poslova, državljanstva i stranaca

Slika /PU_SiM/AA NOVE Ilustracije/upravni poslovi.png


U ovoj se Službi obavljaju poslovi prijavništva, izdavanje osobnih i prometnih isprava, poslovi oružja te rješavanja statusnih pitanja stranaca i državljanstva. U Službi se također zaprima, razvrstava, vrši otprema i arhiviranje svih pismena Policijske uprave sisačko-moslavačke.

Radom Službe upravlja voditeljica.
 
Služba se nalazi u Sisku na lokaciji Ivana Kukuljevića Sakcinskog 24 te upravne poslove obavlja za stranke s prebivalištem na području grada Siska i općina Martinska Ves, Lekenik i Sunja.

Uredovno radno vrijeme sa strankama je od 7.30 do 15 sati. Utorkom od 7.30 do 16.30 sati za poslove prijavništva, osobne i putne isprave.

Upravni poslovi obavljaju se i u policijskim postajama i to: Kutina, Petrinja, Novska, Hrvatska Kostajnica, Dvor, Glina i Gvozd, a uredovno radno vrijeme i teritorijalnu nadležnost pojedine policijske postaje možete pogledati na linku: Policijske postaje.